Debatt: "Låt klimatarbetet synas i arkitekturen"

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-03

"Det omdebatterade Nobel Center bör byggas av trä, inte av sten, glas och metall. Det skriver Helen Biström, ordförande Sveaskog, och Lena Ek, ordförande Södra som anser att trä borde vara det hållbara förstahandsvalet för framtida symboltunga byggnader."

Skärmavbild 2016-05-03 kl. 14.08.35

Arkitektur har alltid varit ett uttryck för mänsklighetens visioner och hopp om en bättre värld. I den arkitektoniska gestaltningen kan starka symbol- och signalvärden byggas in. Vårt århundrade präglas av engagemanget att minska den globala temperaturökningen. Visionen om en förnybar värld borde därför ta plats i de symboltunga publika byggnader som Sverige och Stockholm bygger.

Som skogs- och designnation ligger det nära till hands för Sverige att marknadsföra sig genom träarkitektur. Klimatpotentialen i att ställa om från betong och stål till en större andel trä i byggande är betydande. Faktum är att förutom transportsektorn så är det byggsektorn som släpper ut mest koldioxid.

[...]

Skogsråvaran vår tids dynamit
Nobelmuseet på Skeppsholmen ska bli ett monument över en av våra största vetenskapsmän – Alfred Nobel. Hans uppfinning dynamit förändrade synen på krig och fred och ändrade maktbalanser. I dag är det balansen mellan förnybart och fossilt som står i fokus. Dagens innovationer i skogsbranschen, som möjliggör för skogsråvaran att ersätta olja och kol, är vårt århundrades dynamit.

Sverige är en ledande klimatnation med ambitionen att inom några årtionden bli fossilfritt. Symbolen för detta paradigmskifte är förnybar råvara som skog. Låt detta synas i vår samtida och framtida arkitektur.

Läs mer på altinget.se

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: