Carina Håkansson invald i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-11-25

Skogsindustriernas Carina Håkansson är en av de 15 personer som valts in som ledamot i Kungliga Ingenjörsakademien, IVA.

Motiveringen lyder:

Carina Håkansson, född 1961, väljs in i IVAs avdelning för skogsnäringens teknik. Håkansson avlade jägmästarexamen 1990, blev trainee vid Stora Enso Skog (SES) i Torsby, och utnämndes redan efter drygt ett år till informationschef vid företaget i Falun.

Håkansson var sedan biträdande skogsförvaltare vid SES, varpå hon utsågs till chef för SES skogsförvaltning i Mora. 2004 utsågs hon till vd för SES. Efter fem år valde Håkansson att byta bransch för att bli vd och koncernchef i Dala Kraft AB. 2013 rekryterades hon som vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Skogsindustrierna. Håkansson har genom åren haft en rad styrelseuppdrag. 2011 förlänades hon med Föreningen Skogens utmärkelse ”Guldkvisten”.

Här hittar du hela listan på invalda akademiledamöter.

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: