SvD Debatt: EU-dom kan hota projekt vid vatten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-23
2016-06-23

Skogsindustrierna med flera debatterar Weserdomen: "EU-domstolen har klargjort att EU:s mål för vattenkvalitet ska tillämpas i varje enskilt fall. Det innebär att en verksamhet eller en åtgärd inte får tillåtas om den innebär att en enda kvalitetsparameter kan försämras"

Skärmavbild 2016-06-22 kl. 16.07.01

"Rent vatten är livsviktigt. Självklart ska vi ha en miljölagstiftning som ser till att vi påverkar kvaliteten i våra vatten så lite som möjligt. Det är däremot inte realistiskt att ha miljöregler som inte tar hänsyn till att all mänsklig verksamhet i någon mån påverkar sin omgivning.

I praktiken har just det, i kombination med de svenska bestämmelserna, blivit följden av EU- domstolens Weserdom. Det kommer att få dramatiska konsekvenser för samhällsutvecklingen om inte regering och riksdag snabbt anpassar de svenska reglerna."

Läs hela artikeln på svd.se