”Regeringens kommunalisering riskerar att missa miljömålen för 2020”

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-01
2016-04-01

Skogsindustrierna på Aktuell Hållbarhet: "Det blir ett splittrat och ineffektivt system om kommunerna får monopol på tidningsinsamling, skriver Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna och Andreas Boo, vd på Pressretur, som hanterar producentansvaret för returpapper."

"Regeringen vill kommunalisera pappersindustrins återvinningsarbete. Ett arbete som fortgår trots en riksdagsmajoritet som beslutat annorlunda. När nu utredningens egen konsekvensanalys pekar på risken att återvinningsmålen till år 2020 inte nås men att systemet ändå blir betydligt dyrare är det dags att tänka om. Annars hotas användningen av returpapper i svenska pappersbruk."

[...]

"Tänk om, gör rätt! Vi har under 25 år bevisat att vi kan överträffa alla politiska mål för insamling och återvinning. Låt denna goda utveckling fortsätta."

Läs hela debattartikeln på aktuellhållbarhet.se

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: