Norden kan inspirera EU:s lagstiftning inom bioenergi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-08-16
2016-08-16

”EU måste ta vara på potentialerna inom bioenergi för att nå klimatmålen. När EU nu ska forma sin energi- och klimatpolitik för 2020-talet är det viktigt att verkligen beakta denna fantastiska tillgång.” Det skriver Skogsindustriernas vd Carina Håkansson tillsammans med Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi, och Gustav Melin, vd för Svebio, idag i en debattartikel på EurActiv

Skärmavbild 2016-08-16 kl. 14.50.38

Debattörerna fortsätter:

”Tyvärr ser vi tendenser till lagstiftning, i form av hållbarhetskriterier, som riskerar att motverka användning av bioenergi. Man måste förstå och ta hänsyn till skillnaderna i förutsättningar för skogsbruk i de olika medlemsländerna i EU. Här kan den kunskap om bioenergi och hållbart skogsbruk som finns i Sverige och de övriga nordiska länderna användas och inspireras av. Uttaget av biobränsle måste förstås ske med hänsyn tagen till både miljömål och biodiversitet. Skogens roll i klimatarbetet måste baseras på en långsiktigt hållbar markanvändning. Vi tror att det med klok politik är fullt möjligt att kombinera ökad användning av bioenergi för en mer hållbar energiframtid med en hållbar markanvändning inom jord- och skogsbruket.”

Läs hela debattartikeln hos EurActiv.

Kontakt

Lisa_alexandersson.jpg
Lisa AlexanderssonPublisher+46 8 762 72 31