Konjunkturinstitutets igelkottmönster långt ifrån verkligheten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-23
2016-03-23

Konjunkturinstitutet (KI) publicerade idag sina uppdaterade prognoser för global och svensk ekonomisk utveckling. Två slutsatser sticker ut: 
1. Konjunkturinstitutet håller fast vid uppfattningen att världskonjunkturen kommer att accelerera de kommande åren, en bild de har haft ända sedan 2010 och som visat sig vara orealistisk. 
2. Konjunkturinstitutet förutspår en gradvis avmattning av svensk konjunktur, en uppfattning som är realistisk och som Skogsindustrierna delar. 

Konjunkturinstitutet sällar sig till snart sagt alla andra officiella prognosmakare: KI har varit kroniskt överoptimistisk om den globala BNP-utvecklingen de senaste åren, prognoserna visar samma igelkottsmönster som till exempel Riksbankens inflationsprognoser. Även Riksbankens globala BNP-prognoser lider för övrigt av samma systematiska fel.

Skärmavbild 2016-03-23 kl. 15.52.24

Läs hela analysen här

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4192.jpg
Mats KinnwallChefekonom08-762 72 66