Di Debatt: Satsa på skogen för klimatet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-04-11
2016-04-11

Dagens industri: "Klimatutmaningarna är stora. För att tillfullo utnyttja de möjligheter som finns för Sverige måste politik, näringsliv och forskning samlas och enas om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för en bioekonomi, skriver vd:arna för sex stora skogsbolag."

"I dag samlas den svenska skogsnäringen till den årliga Skogsnäringsveckan. Årets upplaga präglas mer än någonsin av insikten om att skogen är en del av lösningen på klimatproblemen. Skogsindustrin befinner sig i kärnan av den biobaserade ekonomin och spelar en central roll för grön och hållbar tillväxt.

Klimatmötet i Paris innebär ytterligare möjligheter för skogsindustrin att bidra till omställningen till en bioekonomi, såväl här hemma som långt bortom våra gränser."

[...]

"En växande bioekonomi är ett nödvändigt skifte för att klara både tillväxt och ett hållbart samhälle. Denna insikt har vi och vi behöver påvisa denna möjlighet internationellt. Vi vill att Sverige, likt vårt grannland Finland, utnyttjar vår röst i Bryssel för bioekonomin där skogen kan och bör utgöra stommen."

Läs hela debattartikeln på di.se

 

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: