Debatt 2016

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-23
2016-09-07: Med skogsnäringen når vi klimatmålet

Parisavtalet blev en framgång för klimatet. För EU:s del handlar det om ett gemensamt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent till år 2030, i jämförelse med 1990. Sverige har redan kommit längst inom EU när det gäller förnybar energi, mycket tack vare skogsnäringen och en växande bioekonomi. 


2016-08-16: Norden kan inspirera EU:s lagstiftning inom bioenergi

”EU måste ta vara på potentialerna inom bioenergi för att nå klimatmålen. När EU nu ska forma sin energi- och klimatpolitik för 2020-talet är det viktigt att verkligen beakta denna fantastiska tillgång.” Det skriver Skogsindustriernas vd Carina Håkansson tillsammans med Pernilla Winnhed, vd för Svensk Energi, och Gustav Melin, vd för Svebio, idag i en debattartikel på EurActiv


2016-06-23: SvD Debatt: EU-dom kan hota projekt vid vatten

Skogsindustrierna med flera debatterar Weserdomen: "EU-domstolen har klargjort att EU:s mål för vattenkvalitet ska tillämpas i varje enskilt fall. Det innebär att en verksamhet eller en åtgärd inte får tillåtas om den innebär att en enda kvalitetsparameter kan försämras"


2016-06-17: Debatt: Kilometerskatten kan slå hårt

Debatt på atl.nu: "När transportbranschen i veckan mötte kommittén för vägslitageavgift kom nya siffror på över 24 kronor per mil som en kalldusch."


2016-06-13: Mångfald är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk

Rebecka Le Moine från föreningen Skydda Skogen oroar sig i ett debattinlägg (nwt.se 3/6, helahalsingland.se 7/6) för att en utvecklad bioekonomi inte skulle vara förenligt med biologisk mångfald.


2016-05-03: Debatt: "Låt klimatarbetet synas i arkitekturen"

"Det omdebatterade Nobel Center bör byggas av trä, inte av sten, glas och metall. Det skriver Helen Biström, ordförande Sveaskog, och Lena Ek, ordförande Södra som anser att trä borde vara det hållbara förstahandsvalet för framtida symboltunga byggnader."


2016-05-01: Debatt: "Artskyddsförordningen riskerar tillväxten inom bioekonomin"

"Tillämpningen av artskyddsförordningen riskerar att skapa en osäker försörjning av träråvara till industrin. Det skriver Mårten Larsson och Linda Eriksson, Skogsindustrierna, som instämmer i den kritiken mot Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets förslag om hur artskyddsärenden ska handläggas."


2016-04-11: Di Debatt: Satsa på skogen för klimatet

Dagens industri: "Klimatutmaningarna är stora. För att tillfullo utnyttja de möjligheter som finns för Sverige måste politik, näringsliv och forskning samlas och enas om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för en bioekonomi, skriver vd:arna för sex stora skogsbolag."


2016-04-01: ”Regeringens kommunalisering riskerar att missa miljömålen för 2020”

Skogsindustrierna på Aktuell Hållbarhet: "Det blir ett splittrat och ineffektivt system om kommunerna får monopol på tidningsinsamling, skriver Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna och Andreas Boo, vd på Pressretur, som hanterar producentansvaret för returpapper."


2016-03-23: Konjunkturinstitutets igelkottmönster långt ifrån verkligheten

Konjunkturinstitutet (KI) publicerade idag sina uppdaterade prognoser för global och svensk ekonomisk utveckling. Två slutsatser sticker ut: 
1. Konjunkturinstitutet håller fast vid uppfattningen att världskonjunkturen kommer att accelerera de kommande åren, en bild de har haft ända sedan 2010 och som visat sig vara orealistisk. 
2. Konjunkturinstitutet förutspår en gradvis avmattning av svensk konjunktur, en uppfattning som är realistisk och som Skogsindustrierna delar. 

Kontakt

pernillafrykholmliten.jpg
Pernilla FrykholmWebbansvarig / Kommunikatör08-762 79 80