Replik svd: Skogen är grunden för ny bioekonomi

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-01-30

I svd brännpunkt publicerades idag en replik om skogen som grund för ny bioekonomi. Stig-Olof Holm, Skydda Skogen, pekar på vårt behov av att kunna bruka naturen på ett hållbart sätt (Brännpunkt 26/1). Ur Skogsindustriernas perspektiv är hållbart brukande av den svenska skogen en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan: