Vi är överens om att det är viktigt att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det handlar om vår framtid; välfärden, jobben och tillväxten.

En väg till framgång är att effektivisera näringslivets transporter. Genom att tillåta fordon av normallängd men med större lastkapacitet kan vi få minskade utsläpp och högre effektivitet. Dessutom skulle lastbilar med högre lastkapacitet innebära färre lastbilar på vägarna och därmed bidra till högre trafiksäkerhet. Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett sådant förslag. Alla relevanta remissinstanser - inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten - är positiva till att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Studier visar att bränsleförbrukningen minskar med cirka 10-15 procent. Det betyder att CO2-utsläppen, och andra emissioner, minskar i motsvarande grad. Ingen annan teknisk lösning kan idag minska bränsleförbrukningen lika effektivt.

Både finansminister Magdalena Andersson och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tydligt ställt sig bakom förslaget om 74 ton. De har krävt att Sverige skyndsamt tar efter Finland, som redan tillåter 76 tons lastbilar.

Nu kommer dock andra och oroande signaler. De tidigare så positiva tongångarna från Socialdemokraterna har ersatts med tvekan. Infrastrukturminister Anna Johansson uttalade nyligen i riksdagen att det finns ”ett antal frågeställningar som måste klaras ut innan regeringen kan ta ställning till om tyngre lastbilar på det allmänna vägnätet är en lämplig åtgärd sett i ett helhetsperspektiv”.

Nu verkar det som om Socialdemokraterna svänger i en fråga där Sveriges konkurrenskraft står på spel. Detta trots att tyngre fordon är mycket bra ur miljö- och klimatsynpunkt.

Alliansregeringen hade långt gångna planer att presentera ett förslag om tyngre fordon. Underlag och förslag finns. Remissinstanserna är positiva.

Om Socialdemokraterna står fast vid sina tidigare uttalanden så finns det en mycket stor majoritet i riksdagen för att tillåta tyngre fordon. Att då tillsätta ytterligare utredningar verkar onödigt.

Varför tar regeringen inte chansen att med denna åtgärd minska utsläppen från transporter och samtidigt värna välfärd, jobb och tillväxt?

Carina Håkansson,

vd Skogsindustrierna

Matts Jutterström,

ordförande Pappers

Åke Svensson,

vd Teknikföretagen

Bo-Erik Pers,

vd Jernkontoret

Anders Ferbe,

förbundsordförande IF Metall

Karin Johansson,

vd Svensk Handel

Marie Söderqvist,

vd Livsmedelföretagen

Ulrika Jardfelt,

vd Svensk Fjärrvärme

Per Ahl,

vd SveMin

Magnus Huss,

förbundsdirektör IKEM

David Johnsson,

vd Trä- och möbelföretagen (TMF)

Helena Jonsson,

ordförande LRF

Per-Olof Sjöö,

förbundsordförande GS-facket

Katarina Novák,

Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA)

Gustav Melin,

vd Svebio

Rickard Gegö,

vd Sveriges Åkeriföretag

Torbjörn Eriksson,

ordförande Lastfordonsgruppen (LFG)

Bertil Moldén,

vd BIL Sweden

och Peter Jeppson,

vd Biltrafikens Arbetsgivareförbund och vd Sveriges Hamnar