De gröna näringarna – en del av lösningen!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-10-14

Det är glädjande att jord- och skogsbrukets tillväxtpotential uppmärksammas av regeringen och att det finns en insikt om möjligheter för fler jobb inom de gröna basnäringarna. Vi som verkar inom denna sektor vill gärna medverka till hållbara, långsiktiga lösningar för att underlätta för nya jobb inom jord- och skogsbruk.

Jord- och skogsbruk är en sektor där det, trots snabb teknisk utveckling, fortfarande finns arbetsuppgifter som är svårt att rekrytera till lokalt. Klimat- och säsongsvariationer gör att efterfrågan på arbetskraft har höga toppar, exempelvis vid skörd och plantering. Variationer som är utmaningar på arbetsmarknaden och som ofta löses med tillfällig utländsk arbetskraft, trots lokal arbetslöshet i landet.

Mot denna bakgrund är det bra att branschen kommer i fokus hos våra politiker vad gäller jobben. Vi bidrar gärna till att hitta lösningar som blir till nytta såväl för den nyanlände som för den unge arbetslöse, samt för företagen.

Jord- och skogsbruk behöver, precis som alla andra branscher, långsiktiga, marknadsanpassade och överblickbara villkor som går bortom beredskapsjobben. För att ge långsiktiga möjligheter för de som vill arbeta i eller anställa inom jord- och skogsbruk krävs det mer, och det vill vi gärna fokusera på.

Vi som är engagerade som arbetsgivare ser positivt på att tillsammans med fackliga företrädare och politiker utveckla långsiktigt hållbara lösningar för sysselsättning och integration i våra verksamheter. Den situation vi idag upplever med många nyanlända till Sverige gör att vi även ser vikten av att kunna medverka till kortsiktiga tidsbegränsade lösningar för att underlätta att få fler i arbete.

Lena-Liisa Tengblad
Vd Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet, SLA

Carina Håkansson
Vd Skogsindustrierna

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

lena-liisatengblad.jpg
Lena-Liisa TengbladVD08-762 72 13