Debatt 2015

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2015-12-14: Skogsindustrin en nyckelspelare i nytt klimatavtal

Di Ledare: "Klimatavtalet blev överraskande skarpt för näringslivet och till en del särskilt för det svenska. Politikerna lägger ett stort ansvar på företag och marknad."


2015-10-30: Klimatförändringarna är en rättvisefråga

"DN debatt: En grön omställning är nödvändig och kan, med rätt styrmedel, gå fort. Arbetstagarna har mycket att vinna – men trygghetssystemen måste byggas ut liksom program för omskolning för de som annars riskerar att förlora jobbet när fossila bränslen fasas ut, skriver representanter för miljörörelse och fackförbund.
Havsytan stiger och redan i dag lider människor av klimatförändringarnas effekter. Byggandet och skogsindustrin kan ta täten i den omställning som krävs för att stoppa den globala uppvärmningen – och samtidigt skapa miljontals nya jobb. Nu går fackföreningar och miljöorganisationer ut med gemensamma krav på en bygg- och investeringspolitik som sätter en hållbar framtid före kortsiktiga vinstintressen."


2015-10-14: De gröna näringarna – en del av lösningen!

Det är glädjande att jord- och skogsbrukets tillväxtpotential uppmärksammas av regeringen och att det finns en insikt om möjligheter för fler jobb inom de gröna basnäringarna. Vi som verkar inom denna sektor vill gärna medverka till hållbara, långsiktiga lösningar för att underlätta för nya jobb inom jord- och skogsbruk.


2015-04-20: Skogsindustrierna i SvD: Replik till Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna

Skogsindustrierna välkomnar att Naturskyddsföreningen och Tågoperatörerna – i en artikel på Brännpunkt den 16 april – tydligt tar ställning för effektivare lastbilar. Tyngre och längre lastbilar är ett av de mest effektiva sätten att snabbt minska klimatförstörande utsläpp. Men det finns ytterligare fördelar. Färre fordon på vägarna ökar trafiksäkerheten. Minskad bränsleförbrukning minskar kostnaderna och stärker konkurrenskraften. Och tvärtemot vad många tror så ökar inte vägslitaget med 74 tonslastbilarna, eftersom de har fler hjulaxlar som fördelar trycket.


2015-02-02: Kräver tyngre transporter

2015-01-30: Replik svd: Skogen är grunden för ny bioekonomi

I svd brännpunkt publicerades idag en replik om skogen som grund för ny bioekonomi. Stig-Olof Holm, Skydda Skogen, pekar på vårt behov av att kunna bruka naturen på ett hållbart sätt (Brännpunkt 26/1). Ur Skogsindustriernas perspektiv är hållbart brukande av den svenska skogen en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Kontakt

pernillafrykholmliten.jpg
Pernilla FrykholmWebbansvarig / Kommunikatör08-762 79 80