Proposition om energieffektivisering

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-03-26

Regeringen är nu klar med sitt förslag till hur energieffektiviseringsdirektivet ska implementeras i svensk lag. Ett antal nya krav ställs på stora företag och vissa energiinvesteringar. De nya lagarna föreslås träda ikraft 1 juni 2014. 

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om energikartläggning i stora företag, samt krav på utförande av kostnads-nyttoanalys vid investeringar i pannor med installerad effekt över 20 MW. Propositionen innehåller inget förslag till nytt PFE eller annat styrmedel som främjar energieffektivisering i energiintensiv industri. Ett sådant styrmedel behövs inte för att uppfylla de målsättningar om energieffektivisering som finns i direktivet.

Läs hela propositionen här

Twitter Facebook LinkedIn
Länk till sidan:

Kontakt

grynfarb11032015_DSC4109.jpg
Hanna WidellProjektledare Strategiska projekt08-762 79 81