Debatt 2014

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-26
2014-08-25: Skatt hotar träindustrin

I en debattartikel som publicerades i Länstidningen i Östersund kommenterar Karolina Boholm, Skogsindustrierna och Magnus Svensson, SCA Logistics kilometerskattens hot mot träindustrin. 


2014-08-25: Skatt hotar träindustrin

I en debattartikel som publicerades i Länstidningen i Östersund kommenterar Karolina Boholm, Skogsindustrierna och Magnus Svensson, SCA Logistics kilometerskattens hot mot träindustrin. 


2014-03-26: Proposition om energieffektivisering

Regeringen är nu klar med sitt förslag till hur energieffektiviseringsdirektivet ska implementeras i svensk lag. Ett antal nya krav ställs på stora företag och vissa energiinvesteringar. De nya lagarna föreslås träda ikraft 1 juni 2014. 


2014-02-07: Hundratals jobb står på spel i glesbygden

SvD Opinion 6 februari 2014

Socialdemokraterna har lagt fram ett skatteförslag om att beskatta träskyddsmedlet kreosot, vilket skulle leda till minskad sysselsättning i glesbygden. Inga andra EU-länder beskattar kreosotanvändning, den svenska branschens konkurrenskraft påverkas av lagförslagets utfall.


2014-01-21: Älgen - inte skogsbruket - hotar blandskogen

Replik på SvD Opinion: Stig-Olof Holm, Skydda skogen, skriver på Brännpunkt 19/1 om skogsbruket. Vi är kanske inte överens om vare sig den verklighets- eller problembeskrivning som leder Stig-Olov Holm till slutsatsen att ”I Sverige utgör skogsbruket det största miljöhotet” men jag skulle vilja fokusera på det vi faktiskt är överens om.

Kontakt

pernillafrykholmliten.jpg
Pernilla FrykholmWebbansvarig / Kommunikatör08-762 79 80