Vilka vi är

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-20
Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

I samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik samt med marknadsfrågor för trämekaniska produkter.

Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers- eller trävarutillverkning.

Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Skogsindustriernas medlemmar och produkter

Sök på medlemskartan

Trävarugrossister

Sök bland trävarugrossister