Sverige tar matchen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-10
Sverige tar matchen är ett initiativ från Svenskt Näringsliv som handlar om att föra ut berättelser om företagens betydelse för samhället.
Sverige är världens näst största exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror.

Genom att visa hur små företag, stora företag eller hela branscher tar matchen vill Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationer och medlemsföretag att fler ska känna till, känna för och engageras i det som ger Sverige kraft. Kraften kommer från resultaten av de dagliga affärer som våra konkurrenskraftiga företag gör på världsmarknaden. Betydelsen av att lyckas i det arbetet är helt avgörande för Sveriges välstånd.

Därför behövs det här initiativet
Sverige har år efter år visat sig vara ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Vi har varit en av globaliseringens verkliga vinnare. Vi har all anledning att känna oss stolta. Vi är duktiga, men också ständigt utmanade. Vi kan inte slå oss till ro och vi kan inte ta vår välfärd för given.

Sverige är värdens näst största exportör av skogsindustriprodukter
Av massa- och pappersproduktionen exporteras över 85 procent, och motsvarande för sågade trävaror är nära 70 procent. Det är i det ögonblick en kund väljer att köpa av ett företag som välstånd skapas. Det är kunderna, som har många alternativ, som avgör förutsättningarna för framtidens välfärd. När svenska produkter säljer bra på världsmarknaden skapas resurser för att kunna importera sådant som vi inte tillverkar själva. Det är företagen som tar matchen på marknaden, vilket skapar välstånd.

På Sverige tar matchens Youtube-kanal finns fler filmer.

Konkurrenskraftiga företag skapar välfärd
Sverige tar matchen vill öka förståelsen för företagens helt avgörande roll för vårt välstånd och vår välfärd. Även om svenska folket i stort förstår kopplingen mellan konkurrenskraftiga företag och välfärd, behöver vi alla bli påminda och förstärkta i vår uppfattning. Att vårt välstånd och vår välfärd står och faller med konkurrenskraftiga företag bör vara en grundläggande insikt som delas av alla.

Alla kan vara med och engagera sig!
För att det här initiativet ska få kraft är vi inte bara beroende av att många företag, företagare och kommuner engagerar sig, utan även du som medarbetare eller vanlig medborgare är en viktig berättare om vad näringslivet faktiskt åstadkommer. Alla har en egen historia att berätta om hur man tar matchen. Ju fler sådana historier som blir berättade desto bättre.

Sverige är världens näst största exportör av papper, pappersmassa och sågade trävaror.

Varje dag är det sanningens ögonblick för tusentals svenska företag. Då avgörs om den svenska konkurrenskraften är bra nog att få andra att välja att investera i eller handla med Sverige. Läs mer på http://www.sverigetarmatchen.se

Twitter Facebook LinkedIn