Samverkan

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-10
Skogsindustrierna är massa-, pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

I samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik, marknadsfrågor för trämekaniska produkter samt arbetsgivarfrågor.

Skogsindustrierna samverkar i frågor om hållbar utveckling med ett stort antal andra branschföreningar och näringslivsorganisationer.

Kontakt

Wiveca-Westerberg.jpg
Wiveca WesterbergVD assistent