Tidningar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-09-21
Här hittar du Skogsindustriernas tidningar.
Välj den du vill läsa mer om.

Tidningen Skog & Industri

Tidningen Skog & Industri kommer ut med fyra nummer per år och innehåller material om skogen och industrin, men tar också upp andra aktuella ämnen som miljö, forskning, energi, transporter, utbildning, EU och mycket annat. Alla artiklar finns publicerade på webben.
Läs mer

Tidningen Trä

Tidningen Trä bevakar träarkitektur och trädesign i Sverige och i världen. Tidningen kommer ut med fyra nummer per år och vänder sig till arkitekter, konstruktörer, studenter och andra aktörer inom byggbranschen.
Läs mer