Papper Vinner!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-22
En rapport om papprets praktiska och klimatmässiga fördelar.

Med start i slutet av november startar Skogsindustrierna sin kommunikationssatsning Välj Papper. Genom rapporten Papper Vinner, sajten väljpapper.se och helsidesannonser i fackpress och viss större press vill vi öka kunskaperna om papper – och döda en del myter.

I rapporten Papper Vinner har vi samlat information och fakta om papper och pappersanvändning från såväl undersökningar som livscykelanalyser. Målsättningen är att belysa pappersanvändning från många olika perspektiv och visa på trender och användning – nu och i framtiden. I sajten väljpapper.se finns bl a en blogg där såväl experter som användare kommer skriva om papper i alla dess former och från olika synvinklar. Intressanta länkar till rapporter, undersökningar och analyser finns också och kommer uppdateras löpande. Genom väljpapper.se har vi skapat den första verkligt faktabaserade informationskällan om papper.

Beställ rapporten

Beställ Papper Vinner

Läs rapporten

Ladda ner Papper Vinner som pdf

Beställ rapporten

Beställ Papper Vinner

Läs rapporten

Ladda ner Papper Vinner som pdf

Besök väljpapper.se

Gå till sajten

Relaterade länkar

2010 / Publikation