Skogsindustriernas klimatmanifest

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
Genom att skogen och dess produkter binder och lagrar koldioxid har skogsindustrin särskilda förutsättningar att reducera och motverka negativ klimatpåverkan. Som skogsland har Sverige unika möjligheter att lämna ett betydelsefullt bidrag till kampen mot utsläpp av växthusgaser som förändrar klimatet.

Skogsindustrierna har därför antagit detta Klimatmanifest. Här redogör vi för vår syn på klimatfrågan, våra egna åtaganden för minskad klimatpåverkan och våra krav på en ansvarsfull klimatpolitik.