Skogen och klimatet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-13
Därför är skogen viktig i klimatpolitiken.

Skogsskövlingen i olika delar av världen har varit en bidragande orsak till den ökade koldioxidhalten i atmosfären. Trots detta lagras enorma volymer kol i världens skogar – ett lager som genom ett uthålligt skogsbruk kan ökas ytterligare. För att maximalt utnyttja denna möjlighet måste de nationella och internationella regelverkan utformas så att en utveckling i denna riktning stimuleras. Att stimulera uppbyggnad av sänkor skulle vara en kraftfull och kostnadseffektiv åtgärd i klimatpolitiken.

Naturligtvis ersätter den inte åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen utan kompletterar dem. För att nå det långsiktiga målet att stabilisera koldioxidhalten i atmosfären krävs att alla medel används.

I denna helhetssyn – där minskning av emissioner och upptag i skogssänkor är lika viktiga – ingår också de skogsindustriella produkterna. Användning av produkter av trä och papper bör därför stimuleras, eftersom sådana produkter ger upphov till mindre emissioner vid tillverkningen än de flesta andra produkter och också lagrar koldioxid.

Slutsatsen är således uppenbar: skogen och skogsindustrin är en del av lösningen på klimatproblemet. Ju mer skogarna växer och ju mer produkter från skogen vi använder – desto bättre för klimatet.

Läs publikation

Ladda ner skriften

Läs publikation

Ladda ner skriften

Relaterade länkar

2009 / Klimat / Publikation