Papper vinner!

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-06
En rapport om papprets praktiska och klimatmässiga fördelar.

Papper är framtidens material. Det är ett material som har funnits länge och vi tar det lätt för givet. Samtidigt som vi är beroende av papper ifrågasätts ibland
användningen i olika sammanhang. Vi vill med den här rapporten redovisa olika aspekter på pappersanvändning.

Beställ publikationen

Beställ Papper vinner!

Läs publikationen

Ladda ner Papper vinner! som pdf

Beställ publikationen

Beställ Papper vinner!

Läs publikationen

Ladda ner Papper vinner! som pdf