Levande skogar - uppföljningsrapport 2014

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-04-14
Levande skogar – att leva av och vistas i

Rubriken sammanfattar mycket väl skogsindustrins mål för uthålligt skogsbruk. Våra skogar ska brukas så att de ger värdefulla råvaror samtidigt som de ger plats för biologisk mångfald och erbjuder människor rekreation och upplevelser.

Brukandet av den svenska skogen är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Användning av mer förnybara råvaror är en nödvändighet för att komma till rätta med klimatproblemet och fasa ut produkter och energislag baserade på ändliga resurser.

Förnybara produkter är en viktig del av samhällsekonomin. Denna roll kan utvecklas ytterligare. Skogsindustrin tar sikte på ett samhälle som grundas på hållbart producerade råvaror, produkter som kan återvinnas och skogar som brukas med hänsyn till biologisk mångfald och upplevelsevärden.

I den här rapporten koncentrerar vi oss på upplevelse- och mångfaldsfrågorna. Vi visar hur vi når politiska mål och våra egna ambitioner inom dessa båda områden.

Läs rapporten

Läs rapporten Levande Skogar 2014

Beställ rapporten

Beställ rapporten Levande Skogar 2014

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09

Relaterade länkar

2014 / Publikation / Skog