Fordonsbränslen från skogsråvara

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
Skogsindustrierna har låtit göra en utredning om fordonsbränslen från skogsråvara och de olika framställningsmetodernas aktuella utvecklingsstatus. Bland annat har bedömningar av energiutbyte, kostnader samt behovet av skogsråvara gjorts. Utredningen har fokus på “andra generationens biobränsle”. I denna broschyr sammanfattas utredningens huvudresultat.

Det finns en stark ambition hos statsmakterna att öka andelen biobaserade fordonsbränslen. Idag drivs landets motorfordon till hela 97 procent med bensin och diesel. Såväl klimatpolitiken som målsättningen att göra Sverige mindre beroende av importerade oljebaserade bränslen driver utvecklingen mot mer biodrivmedel.

I Sverige är etanol det klart dominerande biodrivmedlet, följt av biogas. Drygt 80 procent av etanolen är importerad, till stor del från Brasilien där den tillverkas av sockerrör till väsentligt lägre kostnader än i Sverige. Svensk forskning är i hög grad inriktad på att utvinna biodrivmedel ur skogsråvara, istället för att utgå från jordbruksgrödor. Det finns flera konkreta planer på kommersiell produktion av etanol och andra biodrivmedel med skogen som råvarukälla.

Beställ publikation

Beställ Fordonsbränsle från skogsråvara

Läs publikation

Ladda ner Fordonsbränsle från skogsråvara som pdf

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30

Relaterade länkar

2007 / Miljö / Publikation / Transporter