Industrihistoriska böcker

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-08-21
Ett pågående arbete i Industrihistoriska utskottets regi är att dokumentera pappers- och massaindustrins historiska utveckling i landet. Det gäller såväl dess tekniska utveckling, framgångar och misslyckanden, nedläggningar och ägarskiften som sociala och fackliga förändringar. Miljöfrågor och den globala omstruktureringen av skogsindustrin har under senare tid ökat i betydelse.

Dokumentationen ska omfatta de bruk som en gång funnits och lagts ner och de som fortfarande är i drift. Hittills har 12 böcker i serien publicerats.

Kontakt

Wiveca-Westerberg.jpg
Wiveca WesterbergVD assistent