Skogsindustrin i forskningsfronten

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
Denna skrift är utgiven av Skogsindustriernas Forskningskommitté i december 2001.

Den svenska skogsindustriella spetsforskningen fokuserar de dynamiska områdena bioteknik, materialteknik och informationsteknik. Dessutom finns många intressanta projekt där områdena överlappar varandra. Miljöaspekterna finns också alltid med i forskningsprojekten.

Beställ publikation

Beställ "Skogsindustrin i forskningsfronten"

Läs publikation

Ladda ner "Skogsindustrin i forskningsfronten" som pdf