Skogsindustriell forskning skapar tillväxt

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
Den svenska skogsindustrin kan bidra till tillväxten. Skriften utkom 2003.

Välskötta skogar, konkurrenskraftiga fabriker och högkvalitativa produkter på en växande marknad ger den svenska skogsindustrin ett bra utgångsläge. Företagen satsar starkt på produktutveckling för att kunna behålla och utveckla sina marknadspositioner. För att en sådan satsning skall lyckas krävs ständigt nya forskningsframsteg och välutbildad personal. Därför är det av vitalt intresse för skogsindustrin att tillsammans med staten och andra aktörer engagera sig i och utveckla det svenska forsknings- och utbildningssystemet – vid universitet, högskolor och institut – så att det håller världsklass. Det är viktigt att både industrin och staten fortsätter satsningen på skogsindustriell forskning för att vi skall behålla vår position.

Skogsindustrin är basen för Sveriges välstånd
Sverige är i hög grad ett barrskogsland och den långfibriga barrveden vår viktigaste råvara. Årligen avverkas cirka 80 miljoner skogskubikmeter av den svenska skogens tillväxt på över 100 miljoner skogskubikmeter. Det betyder att skogen inte bara levererar råvara till den svenska skogsindustrin och bränsle till många värmepannor utan också är en stor sänka för koldioxid. Industrin är därför angelägen om att skogen skall tillgodose behovet av högklassig råvara till konkurrenskraftiga priser, men är också engagerad i att bevara den biologiska mångfalden.

Den svenska skogsindustrin tillverkade år 2003 11,1 miljoner ton papper och 4,1 miljoner ton avsalumassa samt 17,3 miljoner kubikmeter trävaror. 85 % av papperet och avsalumassan samt 64 % av trävarorna exporterades till ett totalt värde av 110 miljarder kronor.

Beställ publikation

Beställ "Skogsindustriell forskning skapar tillväxt"

Läs publikation

Ladda ner "Skogsindustriell forskning skapar tillväxt" som pdf