En nationell forskningsagenda (NRA) för den skogsbaserade näringen i Sverige

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-07
Sverige är idag en av världens största exportörer av massa, papper och sågade trävaror. Skogsnäringen är en hörnsten i svensk ekonomi och branschen sysselsätter direkt cirka 60 000 personer och mer än 200 000 personer inräknat alla kringtjänster.

Vi ser nu hur konkurrensen ökar från andra länder och andra sektorer. Tillsammans med den ekonomiska kris som började redan 2008 påverkas vår lönsamhet och branschen står inför stora utmaningar de kommande åren. Ska vi lyckas möta dessa utmaningar och behålla en stark svensk skogssektor krävs målmedvetna satsningar på att få fram högkvalitativ råvara och på att vidareförädla den samt utveckla nya produkter, systemlösningar och tjänster.

Det är i ljuset av detta som den strategiska forskningsagendan har tagits fram gemensamt av skogsnäringen, forskarsamhället och de offentliga forskningsfinansiärerna. NRA-rådet som initierat och ansvarat för framtagandet kommer även fortsättningsvis följa genomförandet och diskutera åtgärder för förverkligandet.

Läs publikation

Ladda ner "En nationell forskningsagenda (NRA) för den skogsbaserade näringen i Sverige" som pdf

Ladda ner kortversion av "En nationell forskningsagenda för den skogsbaserade näringen i Sverige" som pdf

Ladda ner engelsk kortversion av "A national strategic research agenda for the forst-based industry in Sweden"

Beställ publikation

Beställ publikationen här