Rapport om kraftvärmeutbyggnad 2007-2015

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-22
Elproduktion inom kraftvärmesektorn och skogsindustrin befinner sig i kraftig förändring. Det gäller såväl de politiskt beslutade spelreglerna som den faktiska produktionen. Då utvecklingen påverkar många av Svensk Fjärrvärmes, Svensk Energis, Skogsindustriernas och SVEBIOs medlemmar, är det av stort intresse för branschföreningarna att skapa sig en skarp bild av utvecklingen och dess möjliga konsekvenser, samt hur agerandet påverkas av olika beslut. Denna rapport är även en uppföljning av den tidigare rapporten ”Kraftvärme, och dess koppling till elcertifikatsystemet” utgiven hösten 2005 framtagen av Svensk Fjärrvärme och SVEBIO.