En uppdatering av kunskapsläget beträffande tillgång och efterfrågan på biobränsle

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-02-19
Genomförd av Jonas Jacobsson, JJ Forestry AB. Publicerad 2005.

Jonas Jacobsson har av Skogsindustrierna fått i uppdrag att göra en översyn av kunskapsläget när det gäller tillgång på grot (grenar och toppar) och andra avverkningsrester (stubbar och röjningsträd) samt efterfrågan för produktion av värme och el. Dessutom skall en analys göras av vilken effekt en ökad efterfrågan för produktion av etanol och andra motorbränslen kan få på marknaden för biobränslen.

En viktig utgångspunkt utöver de beräkningar som genomförts rörande den fysiska bruttopotentialen av grot är de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för produktionen. Erfarenheter från medlemsföretagens biobränsleverksamhet är en viktig grund för bedömningar rörande dessa förutsättningar.

Möjligheterna till import har stor betydelse för utvecklingen av både efterfrågan och pris på inhemska biobränslen. Dessa möjligheter bör därför analyseras särskilt.

Beställ rapport

Beställ "En uppdatering av kunskapsläget beträffande tillgång och efterfrågan på biobränsle"

Läs rapport

Ladda ner "En uppdatering av kunskapsläget beträffande tillgång och efterfrågan på biobränsle"