Skogsindustrin – En faktasamling, 2013 års branschstatistik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-04-20
I denna faktasamling finns ett sammandrag av statistik för skogsindustrin. Uppgifterna som rapporteras avser år 2013 om inget annat anges. På ett enkelt och sammanfattande vis hoppas vi att du med hjälp av denna skrift kan följa skogsindustrin i Sverige och även sätta in den i ett internationellt perspektiv.

Beställ publikationen

Beställ faktsamlingen 2013

Läs publikationen

Ladda ner faktasamlingen 2013 som pdf, svensk version

Ladda ner faktasamlingen 2013 som pdf, engelsk version

Om du är intresserad av att få tillgång till materialet i denna faktasamling digitalt hittar du flertalet diagram i power point för nedladdning på vår webbplats; Branschstatistik. På webbplatsen finns ytterligare information om de områden som visas i faktafoldern.

Twitter Facebook LinkedIn