Skogsindustrin – En faktasamling, 2011 års branschstatistik

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-04-20
I denna faktasamling finns ett sammandrag av statistik för skogsindustrin. Uppgifterna som rapporteras avser år 2011 om inget annat anges. På ett enkelt och sammanfattande vis hoppas vi att du med hjälp av denna skrift kan följa skogsindustrin i Sverige och även sätta in den i ett internationellt perspektiv.

Beställ publikationen

Beställ faktsamlingen 2011

Läs publikationen

Ladda ner faktasamlingen 2011 som pdf

Ladda ner engelska versionen av faktasamlingen 2011 som pdf

Om du är intresserad av att få tillgång till materialet i denna faktasamling digitalt hittar du flertalet diagram i power point och pdf-format för nedladdning på vår webbplats; Branschstatistik. På webbplatsen finns ytterligare information om de områden som visas i faktafoldern.