The Swedish Forest Industries, Facts and figures 2007

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-13
Engelska utgåvan av Skogsindustrin - en faktasamling 2007. Skriften utkom i maj 2008.

Ladda ner skriften (3 779 kB pdf)

Relaterade länkar

2008 / Publikation / Statistik