Skogsindustriernas trendrapport och årsskrift 2009

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
För andra året i rad har Skogsindustrierna låtit göra en undersökning om svenskarnas förhållande till skogen, skogsvård och miljöfrågor i stort. 2009 års trendrapport tar fasta på de viktigaste slutsatserna av undersökningen. Vi har också gjort nedslag i några av resultaten för att ge djup åt några av de viktigaste trenderna.