Skogsindustriernas EU-manifest

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
Skogsindustriernas EU-manifest, vår uppmaning till Europas ledare och Sverige som ordförandeland.

Förord

Skogsbruket och skogsindustrin är en viktig del av Sveriges och Europas identitet, kulturarv, ekonomi och välfärd.

Genom generationer och sekler har skogen, träet och pappret spelat en betydande roll i människors vardag.

Inför det svenska ordförandeskapet i EU vill Skogsindustrierna med detta manifest uppmärksamma beslutsfattarna i EU på skogsindustrins betydelse. Vi vill redovisa förslag till utveckling som stärker skogsindustrins förmåga att bidra till en god ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Vi vill särskilt lyfta fram skogen och dess produkters positiva bidrag för att motverka klimatförändringarna.

Skogen tar upp koldioxid ur luften och lagrar kolet i träd och mark. Därmed har skogen en stor betydelse i arbetet för att möta klimatförändringarna. Träprodukter lagrar kolet under produkternas livslängd. Genom att använda trä och träprodukter istället för andra mer klimatpåverkande material kan utsläpp av koldioxid undvikas. Trä är ett förnybart material och ersätter därmed ändliga råvaror. Med ett hållbart skogsbruk tar trä som råvara i princip aldrig slut.

Trä och träbaserade produkter kan återanvändas och återvinnas. Slutligen kan uttjänta träprodukter tillsammans med andra rest- och biprodukter från skogsbruk och skogsindustri användas som biobränsle.

Genom att ersätta fossila bränslen motverkas klimatförändringarna ytterligare.

EU kommer att spela en viktig roll i det internationella klimatarbetet. Sverige kommer under en avgörande period vara dess ordförande. I detta arbete både kan och vill skogsindustrin i Sverige och Europa bidra!

Beställ publikationen

Beställ Skogsindustriernas EU-manifest som svensk eller engelsk version

Ladda ner publikationen

Ladda ner Skogsindustriernas EU-manifest, svensk version

Ladda ner Skogsindustriernas EU-manifest, engelsk version