Fossilfri framtid - vårt bidrag. Skogsindustriernas årsskrift 2008

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2012-08-10
Hela det skogliga och skogsindustriella resurssystemet är en viktig del av klimatsystemet genom sin förmåga att absorbera koldioxid från atmosfären och i ett fungerande kretslopp lagra in den under längre eller kortare tid, främst i skogen och dess produkter. Ju mer skogarna växer och ju mer produkter från skogen vi använder – desto bättre är det för klimatet. Skogen och skogsindustrin är därför en del av lösningen på klimatfrågan.

Redan idag kan förädlade skogsprodukter ersätta klimatpåverkande lösningar i allt från kläder (viskos) och konservförpackningar till vägbroar och operahus.

En viktig utmaning är dock att hitta en balans mellan tillväxt i skogen och bevarandet av biologisk mångfald.

Inom skogsindustrin är vi övertygade om att båda dessa mål kommer att kunna uppnås och vi välkomnar därför en öppen dialog med politiker och representanter från miljörörelsen.

Läs publikation

Ladda ner Skogsindustriernas årsskrift 2008