Årsskrift 2014

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-16
Skogsindustriernas årsskrift släpps i samband med styrelsens årsmöte under Skogsnäringsveckan varje år.

Välkommen till Skogsindustriernas årsskrift!

Bakom oss har vi supervalåret 2014, som under hösten ledde till det mest ovissa läget inom svensk rikspolitik på länge. Kulmen kom i december då nyval både hann utlysas och sedan avblåsas.

Den så kallade decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Allianspartierna gav ett visst lugn efter en höst präglad av skärpt politiskt tonläge. Vi som arbetar med att förbättra konkurrenskraften för svensk skogsnäring kan känna frustration över den osäkerhet som präglade svensk politik efter valet. Skogsindustrins betydelse för jobb, välfärd och klimat lyftes fram i valrörelsen både av Allianspartierna och Socialdemokraterna. Det återstår dock att se om Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet i regeringsställning kan presentera politiska förslag som stärker svensk industris konkurrenskraft.

Skogsnäringen och dess produkter bidrar till lösningen på flera av dagens samhällsutmaningar. Ett exempel är industriellt träbyggande. Genom att fler hus och lägenheter byggs av trä även i de bärande elementen kan klimatpåverkan minimeras samtidigt som byggtid och kostnad kraftigt reduceras. Förutom att industriell träbyggnadsteknik blir ett viktigt verktyg för att bygga bort bostadsbristen i storstadsområdena, skapar branschen sysselsättning runt om i landet.

Som representanter för skogsindustrin gläder vi oss åt att vara med och utveckla en näring som bidrar till välfärden och ger 200 000 arbetstillfällen. När användningen av råvaran trä ökar så ökar samtidigt miljönyttan. De nya trähusen, papperet, förpackningen och den skogsbaserade energin är delar i ett kretslopp. Alla dessa nyttigheter kommer oss konsumenter till del samtidigt som skogen växer sig större för varje år.

Läs gärna mer i Skogsindustriernas årsskrift.

Beställ publikation

Beställ Skogsindustriernas årsskrift 2014 i tryckt format

Ladda ner publikation

Ladda ner Skogsindustriernas årsskrift 2014 som pdf

Twitter Facebook LinkedIn