Publikationer

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-03-10
Här hittar du våra tidningar, skrifter och andra publikationer om skogsindustrin.

Skrifter

Här kan du ladda ner eller beställa skrifter, PM och rapporter från Skogsindustrierna.

Tidningar

Under rubriken tidningar finns en lista över innehållet i det senaste numret av vår tidning Skog & Industri tillsammans med artiklarna. Här hittar du även tidningen Trä med information om trä och byggande.

Nyhetsbrev

Här finns nyhetsbrev från Skogsindustrierna samlade. Samtliga nyhetsbrev är det kostnadsfritt att prenumerera på, men vissa av dem är enbart tillgängliga för medlemmar.