Transportkommittén

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-14

Magnus Svensson, SCA Logistics (ordförande)
Ivo Fronzaroli, BillerudKorsnäs (vice ordförande)
Anders Clason, Stora Enso Logistics
Mikael Ekholm, Mondi Dynäs
Arvid Eriksson, Södra
Jonas Eriksson, Holmen Skog
Thomas Hedlund, SCA Skog
Maria Jansson, Setra Group
Fredrik Lindroos, Rottneros
Christer Lundberg, Lundbergs Trä (repr. köpsågverken i norr)
Andreas Moback, Holmen Paper
Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog
Jan-Ola Sundin, Siljan Timber (repr. Sågverken Mellansverige)
John Samuelsson, BillerudKorsnäs
Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri (rep. Såg i Syd)
Carl-Einar Åström, Metsä Board
Sture Öberg, Smurfit Kappa

Adjungerad
Anders Järlesjö, Sveaskog

Kontaktperson för Skogsindustrierna
Karolina Boholm, Skogsindustrierna, sekreterare

Kontakt

Karolina-Boholm.jpg
Karolina BoholmTransportdirektör08-762 72 30