Skogskommittén

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-14

Johan Lindman, Stora Enso (ordförande)
Uno Brinnen, BillerudKorsnäs AB
Martin Holmgren, Stora Enso
Håkan Larsson, Södra Skog
Björn Lyngfelt, SCA Forest Products
Juha Mäntylä, Metsäliitto
Fredrik Nilsson Marnefeldt, AB Karl Hedin
PerArne Nordholts, Såg i Syd
Sören Peterson, Holmen Skog
Andreas Rastbäck, Holmen Skog
Anders Ringsell, Martinsons
Mats Sandgren, SCA Skog
Arvid Svanborg, BillerudKorsnäs AB

Adjungerade
Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog AB
Herman Sundqvist, Sveaskog

Kontaktpersoner för Skogsindustrierna
Linda Eriksson, Skogsindustrierna
Mårten Larsson, Skogsindustrierna

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Linda-Eriksson.jpg
Linda ErikssonAnsvarig svensk skogspolitik08-762 72 09
Mårten-Larsson.jpg
Mårten LarssonSkogsdirektör Chef näringspolitiska avdelningen08-762 79 72