Produktkommitté för trä

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-14

Anders Svensson, Vida Timber (ordförande)
Urban André, Setra Group
Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist Insjön

Mats Grindestam, Holmen
Steve Jönestig, Hjortkvarn Timber
Björn Källander, Stora Enso
Peter Lindström, AB Karl Hedin
Espen Magnussen, Moelven Valåsen
Sven Nilsson, Gällö
Niclas Persson, Derome
Jonas Sandborg, J G Anderssons Söner
Stefan Smedberg, Sandåsa
Mats Wernersson, Södra Timber
Alexander Åhreus, Norrskog

Kontaktperson för Skogsindustrierna
Gunilla Beyer, Skogsindustrierna

Twitter Facebook LinkedIn

Kontakt

Gunilla Beyer2.jpg
Gunilla BeyerDirektör Produktfrågor Trä08-762 79 95