Limträkommittén

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-15

Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB, ordförande
Mikael Salomonsson, Martinsons Byggsystem KB
Anders Lundström, Glulam of Sweden AB
Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB
Stig Johansson, Glulam of Sweden AB
Kjell Lilltjernbakken, Setra Trävaror AB
Kenneth Wallin, Martinsons Trä AB
Urban André, Setra Trävaror AB
Niclas Fredriksson, Moelven Töreboda AB

Limträkommitténs Teknikergrupp
Tobias Österberg, Setra Trävaror AB
Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB
Greger Lindgren, Martinsons Byggsystem KB
Vakant, Glulam of Sweden AB

Limträkommitténs Träbrogrupp
Tomas Frödelius, Moelven Töreboda AB
Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar AB
Erik Johansson, Moelven Töreboda AB
Mikael Salomonsson, Martinsons Byggsystem KB
Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB

Kontaktperson Skogsindustrierna
Johan Fröbel, rådgivare Svenskt Trä

Kontakt

Johan-Fröbel.jpg
Johan FröbelChef Teknik och Distribution08-762 79 68