Forsknings- och Innovationskommittén

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-14

Mikael Hannus, Stora Enso (ordförande)
Henric Brage, Södra
Per Embertsén, SCA
Linda Eriksson (repr Skogskommittén)
Stig Grundberg, Norra Skogsägarna
Anna Jonhed, BillerudKorsnäs
Erik Nelsson, Holmen
Mikael Svensson, AB Karl Hedin
Vakant, Metsä Board

Adjungerad
Ann-Britt Edfast, Sveaskog

Kommittéansvarig
NN, Skogsindustrierna

Twitter Facebook LinkedIn