Sveriges massa- och pappersbruk

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-19
Listan upptar samliga bruk i Sverige och bruken finns dokumenterade i IHU:s serie om bruken i olika landskap. Då bruken i Småland är uppdelade på tre böcker: Del 1 Kronobergs och Kalmar län, Del 2 Jönköpings län och Del 3 Handpappersbruken, har de småländska bruken i listan fått en beteckning (Kr, Ka, Jö och H) som visar i vilken bok de återfinns.

Kontakter

Hans Norrström, 070-655 1757, hans.norrstrom@afconsult.com
Per Jerkeman, 070-657 6145, jerkeman.per@gmail.com