Medlemmar i Skogsindustriernas industrihistoriska utskott

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-01-12
Industrihistoriska utskottets medlemmar är:

Ordförande
Hans Norrström, docent, direktör Ångpanneföreningen

Verkställande ledamot
Per Jerkeman, tekn lic.

Övriga medlemmar
Christer Larsson, förbundsekonom Pappers
Anders Luthbom, fil.kand. f.d. VP Business Intelligence, SCA
Helene Sjunnesson, fil lic, f.d. avdelningschef, Tekniska museet
Lennart Stolpe, tekn.dr., tidigare Billerud Gruvön
Marianne Svensén, fil.kand., tidigare branschekonom, Skogsindustrierna
Kristina Söderholm, professor, Luleå tekniska universitet
Sven Wird, civilingenjör, f.d. Senior VP, Holmen

Kontakter

Hans Norrström, 070-655 1757, hans.norrstrom@afconsult.com
Per Jerkeman, 070-657 6145, jerkeman.per@gmail.com