Industrihistoriska utskottet

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-05-19

Industrihistoriska utskottet bildades 1973 med uppgiften att:

- främja industri- och kulturhistorisk forskning om svensk skogsindustri, i första hand pappers- och massaindustri

- sprida information och kunskap om skogsindustrins historia både inom och utom branschen

- medverka till dokumentation av industrimiljöer samt inventering och bevarande av arkiv och industrihistoriska föremål.

Dokumentation

Ett pågående arbete i Industrihistoriska utskottets regi är att dokumentera pappers- och massaindustrins historiska utveckling i landet. Det gäller såväl dess tekniska utveckling, framgångar och misslyckanden, nedläggningar och ägarskiften som sociala och fackliga förändringar. Miljöfrågor och den globala omstruktureringen av skogsindustrin har under senare tid ökat i betydelse.

Nu kommer den sista boken i denna serie och den beskriver handpappersbruken i Småland. Småland är det landskap i Sverige där det funnits flest handpappersbruk och boken ger en bred skildring av både människorna och hantverket och sträcker sig tidsmässigt från mitten av 1600-talet till idag: fortfarande tillverkas handgjort papper i Lessebo.

Omslaget

Utgivna böcker

De utgivna böckerna har mottagits med stort intresse. De är rikt illustrerade med såväl gamla som nyare foton av industrianläggningar, teckningar, kartor och även porträtt på många av de personer som haft stor del i pappers- och massaindustrins utveckling.

I denna lista återfinns samtliga bruk i Sverige och som dokumenterats i de tretton volymerna.

Alla böcker finns fortfarande att beställa. Styckepriset är 250 kronor för privatpersoner och 300 kronor för företag. Moms om 6 procent och porto tillkommer.

Förra årets bok

huru vi då kokade cellulosa och gjorde papper därav.jpg

I den här boken berättar sju ingenjörer hur det var att arbeta som ung vid förra sekelskiftet och vara med om att bygga och köra dåtidens nya fabriker.

Berättelserna samlades in av SPCI i slutet av 1930-talet och har förvarats i Tekniska museets arkiv sedan dess. Nu har Skogsindustriernas Industrihistoriska Utskott sett till att de finns tillgängliga i redigerad form i denna illustrerade volym.

Samtliga böcker kan du beställa via formuläret

Länkar

Hemsida Papper och massa i Värmland

Utskott

Medlemmar i utskottet

Kontakt

Hans Norrström, 070-655 1757, hans.norrstrom@afconsult.com
Per Jerkeman, 070-657 6145, jerkeman.per@gmail.com

Böcker

Böcker utgivna av utskottet

Beställning

Beställ böcker här