Organisationen

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-06-27
Skogsindustriernas verksamhet är organiserad i en näringspolitisk avdelning, en avdelning för bransch- och marknadsanalys, samt en avdelning för träpromotion vid namn Svenskt Trä. Sekretariat för forsknings- och innovationsprogrammet BioInnovation ingår också i Skogsindustrierna.

Organisationsschema

Organisationsschema141203.jpg

Verkställande direktör

Carina Håkansson

Skogsindustriernas kommittéorganisation

Organisationens kommittéer leds av representanter från medlemsföretagen med nedanstående kontaktpersoner på kansliet.

Skogskommittén

Ordförande: Johan Lindman, StoraEnso
Kontaktperson: Mårten Larsson
Kommittémedlemmar

Miljö- och Energikommittén

Ordförande: Göran Lindquist, Arctic Paper,
Kontaktperson: Christina Wiklund
Kommittémedlemmar

Produktkommittén massa och papper

Ordförande: Margareta Öhrn, BillerudKorsnäs
Kontaktperson:Ingrid Haglind
Kommittémedlemmar

Produktkommittén för trä

Ordförande: Anders Svensson, Vida Timber
Kontaktperson: Gunilla Beyer
Kommittémedlemmar

Transportkommittén

Ordförande: Magnus Svensson, SCA Transforest
Kontaktperson: Karolina Boholm
Kommittémedlemmar

Forsknings- och Innovationskommittén

Ordförande: Mikael Hannus, Stora Enso
Kontaktperson: Torgny Persson
Kommittémedlemmar

Svenskt Trä, styrelsen

Ordförande: Peter Eklund, Bergkvist-Insjön AB
Kontaktperson: Mikael Eliasson
Svenskt Trä, styrelsen

Limträkommittén

Ordförande: Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB
Kontaktperson: Johan Fröbel
Kommittémedlemmar

Målningskommittén

Ordförande: Per-Erik Andersson, Sveden Trä AB
Kontaktperson: Johan Fröbel Johan Larsson
Kommittémedlemmar

Twitter Facebook LinkedIn