Hjälpruta

Kartan visar Skogsindustriernas medlemsföretag med uppgifter om adress, telefonnummer, webbadress, produkter, total kapacitet, avrundad produktion och koncerntillhörighet.

Företagen är uppdelade i kategorierna Pappersbruk och Massabruk, Sågverk/Träindustri samt Övriga företag. Efter varje kategori och produkt anges det faktiska antalet tillverkare inom parantes.

Starta en sökning genom att klicka på en av huvudkategorierna. Sökningen kan förfinas genom att en eller fler underkategorier och/eller den eftersökta produkten/produkterna kryssas för i listan som visas.

På kartan visas resultatet av sökningen och i den grå rutan visas antalet träffar på den aktuella filtreringen. För att se en lista på de aktuella företagen, klicka på ”Visa lista på medlemsföretagen” och under kartan visas resultatet av sökningen. Listan kan också skrivas ut.

Sökning kan även göras på företagsnamn. Skriv in namnet eller en del av namnet och tryck på "Sök" och det aktuella företaget visas på kartan samt i en lista under kartan.

För att zooma i kartan, dubbelklicka vid aktuell markering eller använd +/- i kartan.

Genom att klicka på en markering kommer all aktuell information om företaget upp i en pratbubbla, som stängs genom att klicka på en ny markering eller genom att klicka på X-knappen i pratbubblans övre högra hörn.

Kontakt
Sofia Stensson, 08-762 72 47

 

Förklaring
  • Pappersbruk 
  • Massabruk 
  • Pappersbruk och massabruk

  • Sågverk 
  • Vidareförädling av träprodukter
  • Sågverk med vidareförädling
  • Övriga företag

 

Länk till sidan:
Tillbaka till kartvyn

Skogsindustriernas medlemskarta

Dela: Share Share
Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-05

Medlemmar och produkter

Visas på kartan: Help



Företag som tillverkar papper:

Företag som tillverkar massa:
Välj produkter:

Aktuell filtrering ger träff på {0} medlemsföretag