Mediakartläggning

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

Det kan vara till stor hjälp att kartlägga alla tänkbara presskontakter som bevakar ditt företags områden. Sammanställ gärna ett register där t ex tidningens namn, kontaktuppgifter, målgrupper, innehåll, upplaga och utgivningsfrekvens tydligt framgår. Att skapa goda kontakter med lokala journalister är guld värt när du vill nå ut med dina budskap i media!

 

  • Skriv ut

Kontakt

AnnSoffie-Perrin1.png
Ann-Soffie PerrinRådgivare, förhandlare036-30 32 20