Högstadium

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2015-10-30

Här börjar eleverna göra tydliga vägval inför framtiden. Kan man möta eleverna i åttan är det bra, då är fortfarande valet till gymnasiet en öppen fråga. Visa upp att skogsindustrin är en framtidsbransch, och att det är viktigt med en utbildning om man vill jobba hos oss. Förutom intresserade lärare kan studie- och yrkesvägledare vara en bra kontaktväg.

 

  • Skriv ut

Kontakt

AnnSoffie-Perrin1.png
Ann-Soffie PerrinRådgivare, förhandlare036-30 32 20

PPT-presentation:

"Konsten att förädla trä"

PPT-presentation:

"Konsten att tillverka papper"

Filmer:

"Min bild av sågverket"

"Min bild av skogsindustrin"

 "Min bild av pappersbruket"

Tänk på att...

Diskutera med SYV om vilka jobb som kan utföras. Tänk på säkerheten!

Svenskt Näringsliv har materialet ”I Praktiken” som kan ge stöd och vägledning.

Prioritera - satsa resurserna där ni får mest nytta för insatsen på sikt.